Kategorie

Regulamin

REGULAMIN plexisklep.anplast.ig.pl

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep Internetowy, działający pod adresem www.plexisklep.anplast.ig.pl, prowadzony jest przez ANPLAST PPHU, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Grażyńskiego 12, NIP 547-102-71-42,

1.2. W ramach Sklepu internetowego oferowane i sprzedawane są produkty, wyprodukowane przez ANPLAST.

1.3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.4. Dla korzystania ze Sklepu Internetowego nie jest wymagana rejestracja

1.5. Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

2. ZAMÓWIENIA

2.1. Zamówienia można składać drogą elektroniczną codziennie do godz. 17.00. Niedziela i święta – nieczynne.

2.2. Informacja o cenie podawana na stronach internetowych Sklepu ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia, do końca realizacji zamówienia.

2.3. Zamówienia mogą obejmować wszystkie produkty dostępne w ofercie ANPLAST.

2.4. Zamówienia składane telefonicznie, faksem lub osobiście są uważane za wiążące.

2.5. Wszystkie zamówienia rozliczane są w PLN. Jakiekolwiek zwroty będą dokonywane w tej samej walucie. Wszystkie ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

3. FORMY PŁATNOŚCI

3.1. Gotówka – w siedzibie firmy ANPLAST,

3.2. Przedpłata w formie przelewu – numer konta podany zostanie w wiadomości potwierdzającej zamówienie.

4. TERMINY I DOSTAWY

4.1. Koszty przesyłki ze względu na różne gabaryty towarów wyliczane są indywidualnie. Po złożeniu zamówienia Odbiorca otrzyma odpowiedź na adres e-mail dotyczącą wysokości kwoty za przesyłkę.

4.2. Aby zamówienie dotarło do Odbiorcy w wybranym przez Państwa dniu musi zostać złożone i opłacone najpóźniej do godziny 12.00 dnia poprzedniego

4.3. Towar jest wysyłany po wpłynięciu kwoty na rachunek ANPLAST. Wpłaty należy dokonywać dopiero po potwierdzeniu przez sklep pełnej dostępności zamówionego towaru.

4.4. Klient, będący konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie 10 dni, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Termin 10-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru. W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie 14 dni, wysyłając go na adres ANPLAST

4.5. Towar powinien być zwrócony w stanie nienaruszonym i kompletnym. Zwrócony przesyłką zwrotną tak zabezpieczoną, aby nie został uszkodzony, zważywszy na delikatność użytych materiałów

4.6. Koszty zwrotu towaru pokrywa Klient.

4.7. Przyjęcie dostarczonego produktu oznacza jego akceptację.

4.8. W razie niemożności zrealizowania zamówienia, Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub przez e-mail w ciągu 2 godzin od otrzymania zamówienia

5. REKLAMACJE I ZWROTY

5.1. Reklamacje muszą zostać złożone telefonicznie, faksem, lub przez e-mail w ciągu 12 godzin od terminu doręczenia. Inne w ciągu 7 dni od daty doręczenia.

5.2. ANPLAST nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub nie dostarczenie przesyłki wynikające z podania błędnych danych odbiorcy lub braku pozytywnej autoryzacji karty kredytowej zamawiającego

5.3. ANPLAST dokona zwrotu zapłaconej ceny towaru na wskazany przez Klienta numer konta bankowego w terminie 14 dni

6. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRYWATNOŚCI

6.1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, uzyskane w trakcie działalności sklepu dane są poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim ani innym podmiotom. Zgodnie z tą ustawą Klient sklepu ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz żądania usunięcia ich z bazy.

6.2. Klient składając zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych dotyczących korzystania z oferowanych przez ANPLAST serwisów, usług i funkcjonalności w celach wysyłkowych, statystycznych i marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od ANPLAST.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

7.2. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.plexisklep.anplast.ig.pl

7.3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy ANPLAST a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, będzie odbywać się przede wszystkim w drodze negocjacji i wyjaśnień. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy zostanie ona poddana sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

7.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczna oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

7.5. Adres siedziby i do korespondencji:

ANPLAST PPHU
Grażyńskiego 12
43-300 Bielsko-Biała